Kontaktinformasjon

Ulike hjelpetilbud

Du oppfordres til å ta kontakt hvis du har spørsmål eller bekymring knyttet til barn og unges utvikling. Foresatte som er usikre på hvem de skal kontakte, kan snakke med ansatte på helsestasjon eller barnehage/skole som kjenner barnet og familien. De kan formidle kontakt med aktuelle instanser.

Kontaktinformasjon ulike hjelpetilbud