Hvordan bruke BTI-veilederen?

Start

BTI-veilederen skal gjøre det enkelt å handle i tråd med BTI-modellen. På første side har en full oversikt over alle nivå og trinn. Alle punktene i oversikten er interaktive og leder til utfyllende informasjon for det spesifikke punkt. Om du har startet veilederen for første gang, er det naturlig å starte på nivå 0, trinn 1.

Hovedinnholdet finner du midt på siden

Hvert trinn skal raskt oppfattes og forstås. Her finner du en forenklet beskrivelse av hva du skal gjøre på gjeldende nivå. Alle uthevede ord vil føre deg til ytterligere informasjon.

Er det likevel nødvendig med mer informasjon, er det tilgjengelig nederst på hvert trinn i hele veilederen.

Tilhørende skjema og verktøy finner du til høyre

Alle dokumenter og skjema som er relevante for gjeldende trinn er tilgjengelige i menyen på høyre side.